Presentations 2017

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5th Maritime Trends Conference, το οποίο διοργανώθηκε στις 06 Μαΐου 2017, από τον κορυφαίο ταξιδιωτικό οργανισμό Marine Tours σε συνεργασία με την Etihad Airways και υπό την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του Deree – The American College of Greece και Alba Graduate Business School.

Το Συνέδριο είχε ως στόχο του την επιμόρφωση των στελεχών του κλάδου, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και τις προοπτικές της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το θεσμό τίμησαν με την παρουσία τους περισσότερα από 250 στελέχη από 110 ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και πλήθος διακεκριμένων εκπροσώπων της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.

Οι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα αλλά και σε γόνιμους προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον της ναυτιλίας.

Panel Market Trends & Conditions

cmt2017Panel1

George Logothetis (presentation)
GENERAL MANAGER, Mare Management S.A.
“Developments in Dry Cargo Sector”
Ανέλυσε εκτενώς το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας και επισημάνθηκε ότι μόνον όσοι οι οργανισμοί αφουγκράζονται και προσαρμόζονται στις εξελίξεις της σύγχρονης οικονομίας, της γεωπολιτικής και της τεχνολογίας θα μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον.

Theodore Chouliaras (presentation)
President of the Institute Maritime & Economic Studies, UPMARITIME LONDON Ltd.
“The Geopolitical effect of Donald Trump in the future of the Shipping Industry”
Παρουσίασε την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων και το ζήτημα της γεω-οικονομίας. Ο ομιλητής τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η εποχή όπου οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης καθόριζαν ολοκληρωτικά την αγορά έχουν παρέλθει προ πολλού, ενώ τα geopolitics καταλαμβάνουν πλέον τη θέση τους, με την Κίνα, τη Ρωσία και την Αμερική να χαράσσουν τον νέο χάρτη του εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Costas Constantinou (presentation)
Senior Partner, Moore Stephens Greece
“The Accountant’s View”
Ανέπτυξε τη σπουδαιότητα του κατάλληλου προτύπου διαχείρισης πληρωμάτων ως προς τη συνολική απόδοση της εταιρείας, από λογιστική σκοπιά. Τα έξοδα των πληρωμάτων αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στον ετήσιο ισολογισμό των ναυτιλιακών εταιρειών, γεγονός που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο κάθε οργανισμός, κατά τη διαχείρισή του ανθρώπινου δυναμικού του.

Panel Coordinator: George Xiradakis, Founder-Managing Director, XRTC Business Consultants

Panel Trends in Identifying, Sourcing, Managing and Retaining Talented Crew

cmt2017Panel1

Dimitris Lyrakos (presentation)
CEO, Filistos A.C.T.
The Assessment of Psychological Safety Precautions on Seafarers: Procedure, Value, Advantages and Use on the Maritime Industry”
Ενημέρωσε τους παρόντες για το μείζον θέμα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, και πως αυτοί μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των πληρωμάτων. Σε αξιολόγηση που ο ίδιος και η ομάδα του διενήργησαν σε περισσότερους από 2.000 ναυτικούς, αναδείχθηκαν τα πλέον συνήθη ζητήματα που μειώνουν την παραγωγικότητα του πληρώματος και τα οποία κυρίως επικεντρώνονται στην επαγγελματική εξουθένωση, το εργασιακό άγχος, τις εντάσεις και τις συγκρούσεις εν πλω, καθώς και στις έντονες εργασιακές απαιτήσεις

Magda Pantelidu (presentation)
Regional Director EMEA, Optimal HR Group
“Talent Management as an important Business Strategy & Talent Management Market Developments”
Αναφέρθηκε στον σπουδαίο ρόλο της «διαχείρισης ταλέντων» στην προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου πληρώματος. Όπως επεσήμανε η διακεκριμένη ομιλήτρια, το λεγόμενο «talentmanagement» έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον ορισμό της εργασίας στον Κλάδο και θα πρέπει να αποτελεί μία διαρκή και στρατηγικά οργανωμένη διαδικασία για την πιο αποδοτική διαχείριση των πληρωμάτων.

George Pitaoulis (presentation)
Crewing Manager, ABCmaritime
“Sourcing, Leadership & Retention of Crew”
Κατέθεσε την πολύτιμη εμπειρία του σχετικά με τα επιτυχημένα πρότυπα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και υπερτόνισε τη σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης και εξέλιξης του ναυτικού πληρώματος προς αυτή την κατεύθυνση.

Panel Coordinator: Katia Frantzoglou, HR Manager, Dynacom Tankers Management, Ltd./ Dynagas Ltd./Sea Traders S.A./Agency Trust Ltd.

Panel Trends in Maritime Navigation and Crew Management Technologies

cmt2017Panel1

David Granville
Etihad Sales Opportunities Manager, Etihad Airways
“The Airline businesses’ response to the downturn in Marine & Offshore markets”
Έδειξε τους τρόπους με τους οποίους οι αεροπορικές θα μπορούν να ανταποκριθούν στην κρίση των θαλάσσιων και υπεράκτιων αγορών, όπως, ακολουθώντας Valuefor Μoney πρακτικές και ανανεώνοντας το στόλο τους. Επίσης, υπογράμμισε τη σημαντικότητα του να δίνει μια εταιρεία πίσω στην κοινωνία, να αγκαλιάζει καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, ενώ τόνισε την ανάγκη για προσαρμοσμένα προϊόντα, συνεργασίες και συνεχείς επενδύσεις… πάντα προς όφελος του επιβάτη!

Dionysios Mourelatos (presentation)
Chief Officer and Sales Executive, Global Navigation Solutions S.A.
“Latest Developments in the Electronic Navigational Charts”
Παρέθεσε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής πλοήγησης, που κατά τον ομιλητή, «ήρθε για να μείνει». Η εξέλιξη αυτή απαιτεί από τα ίδια τα πληρώματα, την υιοθέτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τόσο τον όγκο όσο και την ποιότητα των νέων πληροφοριών, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να διατηρούν τις παραδοσιακές τους γνώσεις ώστε να παραμένουν έτοιμοι, ακόμη και στην περίπτωση πτώσης του συστήματος.

Dimitris Theodossiou (presentation)
Co-Founder & Managing Director, DANAOS Management Consultants S.A.
“System for Crew Management”
Παρουσίασε τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης προσωπικού όπως η βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας καταμερισμού των πληρωμάτων και ο εύστοχος συσχετισμός των ρόλων και των δεξιοτήτων τους, ενώ αναδείχθηκαν και τα άμεσα, θετικά αποτελέσματα που συνεπάγεται η εφαρμογή των παραπάνω για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η αξιοκρατική ανάδειξη των καλύτερων ανθρώπινων πόρων.

Cpt. Alexander Vassiliadis (presentation)
Chief Officer, Nautical Instructor, COSMOS Nautical Training Center
“The Importance of Basic Navigation and Training in Times of Bridge Modernization”
Ανέδειξε τον διττό ρόλο της τεχνολογίας στο μείζον ζήτημα της πλοήγησης. Η τελευταία μπορεί να λειτουργήσει, είτε ως «πολύτιμος αρωγός» όταν αξιοποιείται με τις κατάλληλες γνώσεις, σύνεση και άρτια οργάνωση, είτε ως «θανατηφόρα παγίδα» όταν χρησιμοποιείται με την έλλειψη των παραπάνω, ιδιαιτέρως σημαντικών, παραμέτρων. Στον επίλογο της ομιλίας του, ο CptVassiliadis υπερτόνισε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην πλοήγηση, ακόμη και εν μέσω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, και έδωσε έμφαση στον αναντικατάστατο ρόλο του για το χθες, το σήμερα και το αύριο της Ναυτιλίας.

Panel Coordinator: Dr. Maria Progoulaki, Regional Representative & Senior Consultant, Green-Jacobsen A/S, & Lecturer, Deree – The American College of Greece and Alba Graduate Business School

Γιατί Εμάς

Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδιών (TMC).
CRM (Crew Rotation Management).
Εξειδικευμένο προσωπικό στη ναυτιλία και στην διοίκηση εταιρικών ταξιδιών.

Περισσότερα...

Η Ιστορία μας

Το 1980 ιδρύθηκε, το πρώτο γραφείο της Marine Tours ξεκινώντας την λειτουργία του στην περιοχή Πειραιά. Βασικός στόχος της επιχείρησης εκείνη την περίοδο ήταν να λειτουργήσει στο χώρο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών εξυπηρετώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες στην ευρύτερη ζώνη του Πειραιά

Περισσότερα...

Επιπλέον Ρυθμίσεις Cookies
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να μπορείτε να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την πλοήγηση σας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική cookies, πατήστε εδώ.