Η Marine Tours χορηγός και υποστηρικτής του Slide2open Shipping Finance 2023

Για ακόμα μία χρονιά, η Marine Tours υποστήριξε ενεργά το Συνέδριο Slide2Open Shipping Finance, το οποίο έλαβε χώρα την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, στην Αθήνα.

Μεταξύ άλλων διακεκριμένων ομιλητών, ο κύριος Κωνσταντίνος Οικονόμου, CEO της Marine Tours, μοιράστηκε με το κοινό σημαντικές πληροφορίες και συμπεράσματα ως προς το καίριο ζήτημα «Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Ναυτιλία – Βέλτιστες Πρακτικές». υπό το πρίσμα της βέλτιστης διαχείρισης ταξιδίων.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «‘Η βιομηχανία ταξιδίων έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που θέτουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. H Marine Tours διαχειρίζεται τις ταξιδιωτικές ανάγκες περισσότερων από 3000 πλοίων αναλαμβάνοντας στρατηγικές ενέργειες που στοχεύουν στη μέτρηση και αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Κλάδου.».

➡️ Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση εδώ (2:17:34):