Δίπλα στη “Μέριμνα”, με προορισμό ένα αύριο με πιο υγιή, πιο χαμογελαστά παιδιά.

Αυτές τις γιορτές, αντί δώρων, στηρίζουμε το σημαντικό έργο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Μέριμνα”, που στέκεται δίπλα σε παιδιά αντιμέτωπα με μεγάλες προκλήσεις υγείας. Παιδιά που χρειάζονται τη θετική μας ενέργεια και τη φροντίδα μας για να συνεχίσουν να χαίρονται τη ζωή.

Μια απλή χειρονομία συνεισφοράς αλλά και ένα δυνατό “παρών” από όλους εμάς στη Marine Tours, στο ταξίδι φροντίδας της Μέριμνας, με προορισμό ένα αύριο με πιο υγιή, πιο χαμογελαστά παιδιά.

Γιατί αυτό τελικά, είναι το μεγαλύτερο δώρο για όλους μας!

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να στηρίξετε και εσείς το έργο της Μέριμνας, παντήστε εδώ.