Πρόγραμμα «Στη Σκιά ενός Στελέχους»

Marine Tours είναι υποστηρικτής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στη σκιά ενός στελέχους». Υποστηρίζοντας το πρόγραμμα αυτό η Marine Tours εκφράζει ενεργά τη συμπαράστασή του στους διοργανωτές οργανισμούς ΣΕΝ και JA, ενώ δεσμεύεται για περαιτέρω στήριξη παρόμοιων πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Στόχος της δράσης «Στη σκιά ενός στελέχους» είναι δοθεί το έναυσμα στους μαθητές και τις μαθήτριες να διερευνήσουν τις δυνατότητες της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και, ταυτόχρονα, να αξιολογήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθει ένας νέος σήμερα στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και περιλαμβάνει την επίσκεψή τους σε εργασιακό περιβάλλον. Τριάντα συνολικά μαθητές της δευτέρας λυκείου από το 2ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω θα επισκεφτούν την εταιρία μας στις 21.03.2104. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές, μαθαίνουν για τη λειτουργία και το ρόλο κάθε τμήματος στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών και θα έρθουν σε προσωπική επαφή με ενεργά στελέχη των επιχειρήσεων μας, θα ακούσουν προσωπικές εμπειρίες από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους.